درمان آب آوردن زانو (افیوژن زانو) ناشی از افزایش سن، چاقی، ورزش و …

التهاب زانو یا ورم زانو زمانی رخ می‌دهد که مایعات اضافی در مفصل زانو یا اطراف آن جمع شود. افیوژن زانو با انواع مختلف آرتروز (التهاب مفصل)، عفونت‌ها و آسیب‌ها همراه است. آرتروز، آسیب به رباط‌های زانو و یا علت عفونت، واکنش طبیعی بدن این است که زانو را با یک مایع محافظتی احاطه می‌کند. نوع مایعی که در اطراف زانو تجمع می‌یابد بستگی به بیماری زمینه‌ای دارد.

بهترین راه تشخیص علت آب آوردن زانو و درمان آن

به منظور تعیین علت التهاب، پزشک